GEOSYNTETYKI
dla Budownictwa
Szybki kontakt:
tel: 33 817 00 59

KLAUZULA INFORMACYJNA Uprzejmie informujemy, iż spółka Budex Geosyntetyki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pisarzowicach, przy ul. Bielskiej 99 c, przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: nazwa firmy (imię, nazwisko, nick), adres, telefon, e-mail, NIP. Dane te były pozyskane w momencie zakupu towaru Państwa (Firmy) w naszej za zgodą do wystawienia faktury (paragonu imiennego).

W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest Budex Geosyntetyki Sp. Zo.o., 43-332 Pisarzowice, ul. Bielska 99c, NIP: 937-265-90-94, REGON: 242756294.
2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Bielska 99 c, 43-332 Pisarzowice, lub drogą mailową: sekretariat@budex.net.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. F RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu i sprzedaży klientom produktów i usług.
5. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. czynności mieści się w zakresie działalności gospodarczej Budex Geosynetyki Sp. zo.o., ujawnionym w Rejestrze KRS, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby spółka mogła tworzyć ofertę i dostarczać swoim klientom produkty potrzebne do ich działalności.
6. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom Firmy Budex Geosyntetyki Sp. z o.o. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów i usług, jak również w celach statystycznych i księgowych Firmy Budex Geosyntetyki Sp. z o.o.
7. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publiczne.
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
1 - żadania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
2 - żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
3 - żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
4 - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
5 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
6 - przenoszenia Państwa danych osobowych,
7 - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Administrator Bezpieczeństwa Informacji Budex Geostyntetyki Sp. z o.o.

<< Powrót