GEOSYNTETYKI
dla Budownictwa
Szybki kontakt:
tel: 33 817 00 59

Agrowłókniny

Charakterystyka i podział

 

W związku z rozwojem techniki rolniczej, zaczęto poszukiwać metod poprawy uprawy roli oraz ochrony zbiorów przed niespodziewanymi zmianami warunków atmosferycznych. Początkowo rolnicy wykorzystywali do tego celu słomę lub siano. W ten sposób chronili swoje płody rolne przed przymrozkami czy opadami gradu. Wraz z upływem lat i ciągłym rozwojem przemysłu pojawiły się coraz to nowsze i lepsze metody ochrony upraw jak i zbiorów. Jedną z nich jest wykorzystanie włóknin spun-bonded, zwanych dalej agrowłókninami, między innymi w rolnictwie, sadownictwie i w ogrodnictwie . Włókniny spun-bonded są otrzymywane techniką bezpośredniego, jedno procesowego przekształcenia stopionego polimeru w gotowy wyrób, który odznacza się bardzo dużą wytrzymałością przy jednoczesnym zachowaniu małej masy powierzchniowej. Znaczna przepuszczalność powietrza i wody sprawiają, że przykrytym roślinom stwarza się korzystny mikroklimat o umiarkowanie wyższej temperaturze i wilgotności względnej powietrza. Agrowłókniny o masie powierzchniowej nie przekraczającej 30 g/m2 stosowane są najczęściej do wiosennego osłaniania roślin, w celu przyśpieszenia plonowania, jako materiały do ściółkowania gleby, jako zabezpieczenie przed stratami ciepła w szklarniach i tunelach foliowych oraz do zimowej ochrony roślin przed przymrozkami i utratą wody. Ponadto mogą być wykorzystywane do ochrony przed: szkodliwym promieniowaniem słonecznym.

Agrowłóknina, włóknina polipropylenowa jest przeznaczona do płaskiego przykrywania roślin uprawnych, używana zwłaszcza w warzywnictwie, sadownictwie, kwiaciarstwie oraz szkółkarstwie ogrodniczym i leśnym w celu zapewnienia roślinom lepszych warunków wzrostu i poprawy ich cech jakościowych. Zależnie od struktury i ciężaru, może być przeznaczona do osłaniania roślin dla przyśpieszenia plonowania, ściółkowania gleby, zimowego osłaniania roślin dla ochrony przed mrozami, a także do cieniowania i ochrony przed stratami ciepła w szklarniach i tunelach foliowych. Agrowłóknina jest włókniną lekką (1 m2 waży od 17g do 50g), służącą do bezpośredniego osłaniania wysianych lub wysadzonych warzyw w okresie, kiedy warunki zewnętrzne są jeszcze dla nich niekorzystne zarówno w gruncie, jak i w nie ogrzewanych tunelach. Agrowłóknina chroni rośliny przed:

- przymrozkami i niskimi temp.;

- silnymi wiatrami;

- zbyt szybką utratą wody glebowej;

- gwałtownymi opadami;

- uszkodzeniem przez gradobicie;

- zanieczyszczeniem pyłami;

- szkodliwymi owadami;

- uszkodzeniem przez gryzonie i ptaki.

Dzięki tym właściwościom, a zwłaszcza wyższej o kilka stopni temperaturze powietrza i gleby pod osłoną, stosowanie agrowłóknin pozwala na zapewnienie roślinom dobrych warunków wzrostu nawet przy nieco wcześniejszych, w porównaniu do tradycyjnych, terminach siewu czy sadzenia, a co za tym idzie – wcześniejsze i wyższe plony.

 Wyróżnia się:

1) agrowłókninę białą - przeznaczoną do zimowego osłaniania roślin zimujących w gruncie dla ochrony przed mrozami i wysuszającymi wiatrami przed nadmiernym spadkiem temperatury;

2) agrowłókninę czarną, przeznaczoną do ściółkowania gleby w celu poprawienia warunków wzrostu różnych roślin uprawnych; ściółkowanie umożliwia wyeliminowanie chwastów bez uciekania się do stosowania herbicydów, ochronę gleby przed utratą wody wskutek parowania oraz wydatną poprawę warunków fitosanitarnych, dzięki czemu rośliny są mniej narażone na porażenie chorobami.

 

Obszary zastosowań agrowłóknin

-         w szkółkarstwie drzew i krzewów ozdobnych;

-         w sadownictwie;

-         w szkółkarstwie leśnym;

-         w zakładaniu ogrodów i terenów zieleni;

-         w punktach handlowych roślin.

 

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY LUB OCZEKUJESZ PORADY - PISZ LUB ZADZWON, A NASZ PRZEDSTAWICIEL WSZYSTKO CI WYJASNI I PRZEDSTAWI OPTYMALNE ROZWIĄZANIE

 

 

<< Powrót