GEOSYNTETYKI
dla Budownictwa
Szybki kontakt:
tel: 33 817 00 59

B e n t o m a t y

Charakterystyka i podział

Bentomaty są wyrobami składającymi się z trzech warstw, w tym dwóch z geosyntekstyliów, najczęściej geowłókniny i geotkaniny pomiędzy którymi umieszczona jest warstwa bentonitu sodowego najważniejszego komponentu bentomaty. Bentonit sodowy jest iłem o unikalnych właściwościach fizycznych. Generalnie jest skałą osadową powstałą na skutek wietrzenia in situ popiołów wulkanicznych – głównie kredowych i trzeciorzędowych w środowisku podmorskim. Jego nazwa pochodzi od pierwszego eksploatowanego złoża w Fort Benton w stanie Wyoming (USA). Głównym składnikiem bentonitu sodowego jest minerał ilasty – montmorillonit sodowy. Bentonit sodowy jest powszechnie znany ze swoich bardzo dużych zdolności pęcznienia. Może absorbować 5 razy więcej wody niż jego masa, a przy pełnym nasyceniu przyjmuje objętość ponad 10 razy większą niż w stanie suchym. Niezwykła zdolność absorpcji wody czyni go również bardzo plastycznym i odpornym na przełamania i pęknięcia, jego granica płynności jest rzędu 600-800%. Z uwagi na dostępność dla wody i jonów wymiennych, oprócz powierzchni zewnętrznej cząstek, również powierzchni w przestrzeniach między pakietowych, montmorillonit sodowy charakteryzuje się wyjątkowo dużą powierzchnią właściwą 700-800 m2/g. Warstwa nasączonego wodą bentonitu sodowego tworzy zwartą barierę dla przepływu cieczy o przewodności hydraulicznej, współczynniku filtracji k= 10-11 m∙s-1. Oprócz bentonitów sodowych są również wapniowe oraz magnezowe, które pęcznieją znacznie słabiej i z tego względu nie są stosowane do produkcji bentomat stanowiących geosyntetyki nieprzepuszczalne. Bentonit sodowy jest umieszczony pomiędzy odpowiednio dobranymi geotekstyliami, gewłókniną i geotkaniną połączonymi techniką igłowania (zszycie specjalnymi igłami włókien ze spodniej geowłókniny i przeciągania ich przez warstwę bentonitu poza geotkaninę). Pozwala to na wzajemne, mocne powiązanie geotekstyliów oraz zamknięcie i ściśnięcie bentonitu, skutecznie przeciwdziałające jego ciśnieniu pęcznienia w trakcie hydratacji bentomaty. W praktyce inżynierskiej bardzo jest ważne, że bentomaty mogą być nieograniczoną ilość razy nasączane wodą i osuszane oraz zamrażane i rozmnażane bez utraty swych pierwotnych właściwości fizyko-wodnych.

 

Zastosowania bentomat:

 

- uszczelnienia składowisk odpadów,

- wykonywanie uszczelnień oczyszczalni ścieków,

- wykonywanie uszczelnień zbiorników retencyjnych.

- uszczelnianie budowli inżynierskich w tym hydrotechnicznych.

 

 

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY LUB OCZEKUJESZ PORADY - PISZ LUB ZADZWON, A NASZ PRZEDSTAWICIEL WSZYSTKO CI WYJASNI I PRZEDSTAWI OPTYMALNE ROZWIĄZANIE 

<< Powrót