GEOSYNTETYKI
dla Budownictwa
Szybki kontakt:
tel: 33 817 00 59

G e o t k a n i n y

Charakterystyka i podział

 

Geotkaniny są typowym produktem tkanym, wytwarzanym z dwóch układów przędzy (Tasiemkowych, monofilowych lub multifilowych) krzyżujących się pod kątem prostym. Produkty te mają widoczne i wymierne pory powstałe w wyniku tkania. Konstrukcję geotkanin warunkuje rodzaj splotu oraz wymiar oczek. Najczęściej stosowane są trzy zasadnicze sploty: płócienny, atłasowy i diagonalny. Ze względu na stałość struktury, a szczególnie wymiaru porów pod wpływem obciążeń zewnętrznych najbardziej korzystny jest tradycyjny splot płócienny. Proces produkcyjny ze względu na uproszczoną technologię i wytwarzanie geotkanin o dużej wytrzymałości na rozciąganie przy niewielkich wydłużeniach polega na tkaniu przędzy wycinanej z odpowiednio wytłoczonej folii. Wysokoparametrowe geotkaniny są dobrymi produktami do umocnienia i zbrojenia gruntów w rożnych konstrukcjach ziemnych. Mocna pojedyncza przędza tkana w unikalnym wzorze diagonalnym tworzy wytrzymałą gotkaniną o bardzo dobrej charakterystyce hydraulicznej.

Wymienione właściwości fizyczne geotkanin i ich trwałości są oczywiście uzależnione od polimerów i najczęściej stosowane są tasiemki polipropylenowe i poliestrowe (tzw. tasiemki z technicznego jedwabiu poliestrowego). Produkowane są również tzw. geotkaniny zbrojone, wytwarzane poprzez dodatkową impregnację pojedynczych tasiemek (przędzy). Generalnie geowłókniny wykonywane są z tasiemek polipropylenowych (PP), poliestrowych (PES) lub PET. Geotkaniny są elastyczne, także w niskich

temperaturach otoczenia, umożliwia to układanie ich w nierównym terenie. Rozwijanie, rozkładanie,

przycinanie na potrzebny wymiar jest łatwe. Do instalacji geotkaniny używa się prostych narzędzi.

Duża giętkość i przyjmowanie kształtu podłoża, powoduje, że geotkaniny szczególnie nadają się do

wykonywania podłoża pod nawierzchnie o dużym obciążeniu, gdzie wymagane jest głębokie

zagęszczanie ostrokrawędzistych ziaren kruszywa ciężkimi zagęszczarkami wibracyjnymi.

Geotkaniny dostosowują się do znacznych lokalnych deformacji gruntu i profilu podłoża, wydłużając się bez obawy przerwania ciągłościmateriału, mają doskonałą współpracę z gruntem i różnymi kruszywami.

 

 

 

 Główne funkcje i obszary zastosowań geotkanin to:

- separacja gruntu,

- wzmocnienie gruntu,

- stabilizacja podbudów podbudów pod drogi, parkingi i podjazdy,

- stabilizacja i zabezpieczenie stawów i oczek wodnych,

- stabilizacja wałów i nasypów

- stabilizacja osuwisk

 

 

 

 

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY LUB OCZEKUJESZ PORADY - PISZ LUB ZADZWON, A NASZ PRZEDSTAWICIEL WSZYSTKO CI WYJASNI I PRZEDSTAWI OPTYMALNE ROZWIĄZANIE 

<< Powrót