GEOSYNTETYKI
dla Budownictwa
Szybki kontakt:
tel: 33 817 00 59

G e o k r a t y

Charakterystyka i podział

Geokraty produkowane są w większości z polietylenu o wysokiej gęstości (PEHD) nie ulegającego biodegradacji i odpornego na działanie promieni UV. Geokrata  wytwarzana jest z taśmy obustronnie moletowanej, zgrzewanej punktowo utradzwiękami. Zgrzewy punktowe,  odległe od siebie – w zależności od wielkości samej komórki od 330 mm do 760mm. Wysokość geokraty komórkowej wynosi: 20, 50, 75, 100, 150, 200, 250 lub 300 mm. Segmenty geokraty produkowane są w sekcjach o określonych wymiarach:

Segmenty geokraty  w pozycji rozciągniętej są zbliżone swym kształtem do plastra miodu. Mechanizm funkcjonowania geokraty polega m. in. na wykonywaniu tzw. mostu przenoszącego obciążenia na miękkich, elastycznych gruntach, ponieważ komórki geokraty wypełnia się kruszywem i wówczas dochodzi do zwiększenia nośności i odporności na deformację. Wzajemne blokowanie się komórek praktycznie uniemożliwia przesuwanie się segmentów geokraty i ogranicza jej nierównomierne osiadanie.

Obszary zastosowań geokraty

Geokrata komórkowa bardzo często jest stosowana w umocnieniach rowów i kanałów. Ułożona na skarpach i dnie, mocowana szpilkami metalowymi, wypełniona nawet gruntem rodzimym lekko zagęszczonym i wykonanym hydroobsiewem skutecznie i trwale umacnia rowy odpływowe.

Geokrata układana dodatkowo jeszcze na geowłókninie zdecydowanie lepiej umacnia rowy i kanały. Wodoprzepuszczalna geowłóknina chroni przede wszystkim skarpy przed sufozją, wypłukiwaniem drobnych cząstek gleby i ziarn gruntu co w efekcie doprowadza do deformacji koryt. Podobne funkcje ochronne geokrata spełnia w umocnieniach przeciwabrazyjnych brzegów zbiorników wodnych i zabezpieczeniach przeciwerozyjnych stoków w terenach erodowanych.

 

Geokrata ma zastosowanie jako stabilizator przy budowie dróg i parkingów, doskonale wpływa na zmniejszenie wielkości warstw podbudowy- szczególnie w przypadku dróg leśnych i przeciwpożarowych

 

 

 

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY LUB OCZEKUJESZ PORADY - PISZ LUB ZADZWON, A NASZ PRZEDSTAWICIEL WSZYSTKO CI WYJASNI I PRZEDSTAWI OPTYMALNE ROZWIĄZANIE 

<< Powrót