GEOSYNTETYKI
dla Budownictwa
Szybki kontakt:
tel: 33 817 00 59

Maty antyerozyjne z włókien naturalnych (Biomaty)

Charakterystyka i podział

Maty antyerozyjne stanowią dużą grupę produktów stosowanych w inżynierii i ochronie środowiska. Maty mają konstrukcję przestrzenną i przepuszczalną strukturę wytwarzaną z gęsto splecionych włókien ciągłych połączonych między sobą termicznie lub chemicznie. Najczęściej maty antyerozyjne wytwarzane są z włókien biodegradujących się (Biomaty); z juty, włókna kokosowego, wełny, bawełny i lnu. Ale również geomaty wytwarzane są z ciągłych włókien (cienkich monofili) polipropylenowych lub poliestrowych. Geomaty - są to trwałe systemy umocnienia powierzchniowego.

Biomaty biodegradujące się, spełniają swoją funkcję ochronną w pierwszym roku po ich wbudowaniu. W tym czasie rozwija się system korzeniowy roślin wiążący się z podłożem i tworzy zwartą darń, a włókna naturalne po roku zaczynają ulegać rozkładowi, którego proces nie przekracza 3 lat. Biomaty są zalecane do stosowania w tzw. warunkach łatwych, tj. kamienistych, na gruntach niespoistych, mało spoistych i spoistych, torfach i namułach organicznych, piaskach, glinach, tłuczniach i żwirach. Generalnie na zboczach o pochyleniu do 40°. Wyroby te pełnią funkcję ochronną przez określony czas – w zależności od rodzaju siatki lub maty – od kilku miesięcy do kilku lat. Wybór właściwego materiału biodegradowalnego zależy od pochylenia skarpy, rodzaju gruntu oraz warunków siedliskowych.

Rozkładanie maty antyerozyjnej należy rozpocząć od zakotwienia maty w górnym rowku, tzn. wprowadzenia krawędzi maty do rowka i zasypania go materiałem mineralnym (warstwa żwiru – jeżeli jest możliwość wyprowadzenia wody z Drenu Francuskiego, w innych przypadkach należy zastosować materiał nieprzepuszczalny – glinę lub piaski gliniaste) i zagęścić. W wyniku procesów gnilnych w środowisku gruntowym wywołanych wilgocią włókno rozpada się. Po rozłożeniu stanowi dawkę nawozu dla okrywy roślinnej skarp i budowli ziemnych. Mata z włókna kokosowego tylko czasowo pełni swoją funkcję techniczną w budowli ziemnej (więc nie jest wyrobem budowlanym w rozumieniu przepisów budowlanych).

MATA KOKOSOWA - Matę tworzą luźno przeplecione, wzajemnie prostopadłe pasma skręcone z włókna kokosowego bez domieszek syntetycznych. Włókno kokosowe jest palnym i biodegradowalnym produktem pochodzenia organicznego.

MATA JUTOWAWA - Biodegradowalna mata - siatka jutowa jest tkana włóknami osnowowymi oraz wątkowymi, które są wytwarzane w 100% z juty, czyli z naturalnego surowca.

 

Obszary zastosowań mat antyerozyjnych:

Maty powszechnie stosowane są jako:

-        warstwy chroniące stoki i wąwozy w terenach erodowanych. Po ułożeniu maty i wypełnieniu humusem z nasionami szybko rozwijają się rośliny, których system korzeniowy wzmacnia i przytwierdza matę do podłoża;

-        do rekultywacji terenów nieuprawnych np.: wydm nadmorskich, hałd kopalnianych i składowisk odpadów;

-        Zabezpieczanie przeciwerozyjne powierzchni skarp, nasypów, wałów itp. budowli;

-        Umacnianie i zadarnianie powierzchni skarp, nasypów, wałów itp. budowli.

 

 

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY LUB OCZEKUJESZ PORADY - PISZ LUB ZADZWON, A NASZ PRZEDSTAWICIEL WSZYSTKO CI WYJASNI I PRZEDSTAWI OPTYMALNE ROZWIĄZANIE 

<< Powrót