GEOSYNTETYKI
dla Budownictwa
Szybki kontakt:
tel: 33 817 00 59

Geosiatki

Charakterystyka i podział

Geosiatki są pod względem konstrukcyjnym produktami płaskimi o strukturze wytwarzanej z regularnej i gęstej sieci tasiemek lub włókien multifilowych przecinających się pod stałym kątem, a krzyżujące się pasma połączone węzełkowo lub bezwęzełkowo. Produkowane są również geosiatki tłoczone, wytwarzane w wyniku tłoczenia (wycinania na gorąco) w foliach, arkuszach polimerycznych (syntetycznych) otworów kwadratowych lub prostokątnych. Geosiatki tłoczone - o sztywnych węzłach (bezwęzełkowe) wytwarzane są najliczniej z polietylenu: wysokiej gęstości (PEHD) i średniej gęstości (PELD). Natomiast geosiatki bezwęzełkowe zgrzewane (łączone termicznie) z polipropylenu (PP). Geosiatki produkowane są również z poliestru, włókna szklanego lub poliwinyloalkoholu i mogą mieć postać włókien - pasm przeplatanych (o elastycznych węzłach), zgrzewanych (o sztywnych węzłach), lub posiadać strukturę jednorodnego rusztu powstałego wskutek ekstruzji odpowiednio wyciętej folii (sztywne węzły – georuszty). Uaktywnienie funkcji wzmacniającej grunt w przypadku geosiatek polega w głównej mierze na wykorzystaniu sił wynikających z zazębienia żeber siatki i kruszywa (siły tarcia stanowią wartość drugorzędną), stąd konieczny jest właściwy dobór uziarnienia gruntu współpracującego w odniesieniu do wielkości oczek siatki. W przypadku konieczności zapewnienia geosyntetycznych funkcji separujących lub hydraulicznych, geosiatki muszą być użyte w połączeniu z geowłókninami, ewentualnie geotkaninami.

 

Geosiatki z polietylenu są odporne m.in. na gnicie, korozję, działanie kwasów i zasad, soli oraz średnio odporne na działanie olejów mineralnych.

 

Obszary zastosowań geosiatek

 

- w zbrojeniu budowli ziemnych i umocnień przeciwerozyjnych;

- przy budowie i modernizacji wałów przeciwpowodziowych;

- w budowie składowisk odpadów do wzmacniania nasypów i stromych skarp zboczy;

- do budowy dróg dojazdowych np. powodziowych na słabym podłożu;

- do budowy przegród ziemnych w formie wałów chroniących przed hałasem teren przyległy do dróg.

 

Zalety zastosowania geosiatek

-  w budowie ścian oporowych można znacznie zwiększać nachylenie skarp;

-  wydłużenie okresu eksploatacji nawierzchni;

-  zmniejszenie grubości warstwy podbudowy.

 

 

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY LUB OCZEKUJESZ PORADY - PISZ LUB ZADZWON, A NASZ PRZEDSTAWICIEL WSZYSTKO CI WYJASNI I PRZEDSTAWI OPTYMALNE ROZWIĄZANIE 

<< Powrót